Tuesday, 6 November 2012

Surat CINTA dari TUHAN..


AKU  sesuai dengan dugaan hambaKU kepadaKU, dan AKU bersama dengannya ketika dia ingat kepadaKU, jika dia ingat kepadaKU didalam hatiNYA, AKU pun ingat pula kepadanya didalam HATIKU, dan jika ia ingat kepadaku dalam lingkungan khalayak ramai, nescaya AKU pun ingat kepadanya dalam linkungan khalayak ramai yang lebih baik. dan jika dia mendekat pula kepadaKU sejengkal, AKU pun mendekat pula kepadanya sehasta, dan jika dia mendekat kepadaKU sehasta, nescaya AKU mendekat kepadanya sedepa. dan jika dia datang kepadaKU berjalan, maka AKU mendatanginya sambil berlari. 
Dan apabila hambaKU menghampirkan diri kepadaKU dengan suatu amalan yang lebih AKU cintai dari hanya sekdar mengamalkan apa-apa yang telah KU wajibkan atasnya, kemudian ia terus menerus mendekatkan dirinya kepadaKU dengan amalan-amalan yang baik hingga AKU mencintainya. Maka apabila dia telah KU cintai, adalah AKu pendengarnya bila dia mendengar, dan AKUlah penglihatnnya bila melihat, dan AKUlah tangannya bila melakukan sesuatu, dan AKUlah kakinya bila dia berjalan. Demi jika dia memohon kepadaKU, nescaya AKU perkenankan permohonannya dan jika dia meminta perlindungan kepadaKU pastilah AKU lindungnya.... 

No comments:

Post a Comment